top of page

사업장소개

본사/화성공장

(18541) 경기도 화성시 마도면

청원로 31-23 (마도면)

TEL   031-355-3066

FAX   031-355-3069

공장전경.jpg

​기술연구소

(18541) 경기도 화성시 마도면

청원로 31-24 (마도면)

TEL   031-355-3066, 1번(기술영업부)

FAX   031-355-3069

기술연구소.jpg

PT. HICHEM INDONESIA

KAWASAN INDUSTRI BAJA MAS KP

CAGREG RT 002 RW 003 PASIR

BOLANG TIGARAKSA TANGERANG

TEL   +62-21-5940-7247

​인도네시아 공장

인도네시아공장_edited.jpg

식품포장재용 ​폴리우레탄 접착제, 수성우레탄, 산업용접착제, 섬유용 발수발유제, 제지용 내수내유제

bottom of page